Демонтаж на мебели

Бургас мебел” ООД  гарантира на своите клиенти, че демонтажът на старите им мебели ще се извърши професионално, с пълното старание да не бъдат увредени, а да останат годни, за да могат да послужат на някой друг, в случай, че клиентът иска да ги продаде, подари, отдаде или каквото и да реши, след като ги замени с нашите нови. Ползите и предимствата от тази услуга намираме в следното – от една страна запазваме нещо, за да може да бъде използвано от някой друг, годно за употреба, а от друга страна осигуряваме на нашите професионалисти свободен терен за започване на работа по вече договорения проект и най-сетне – контролът по изпълнението е общ – и наш – и на клиента!

Прочетена 3719 пъти